Žymos archyvas: Sigita Jurgelevicienė

The judge of Vilnius City District Court Ms. Renata Beinoraviciene curtails the human rights in Lithuania

„Man, your residence is in the street. We will keep you on the street until you believe that everything we do with you is legitimate.“

Two judges simply drove out the man of the house, while the third judge violated of his constitutional right to go to court to redeem damages. Distinctive feature of Banana republic – the representative of armed state structures Mr. Saulius Skvernelis is about to take over the Goverment of Lithuania. When we will get a bloody mass repression is only a matter of time. We should stay greatly alarmed that in Lithuania, the heart of the European Union, the following things happen just like in some African country ruled by a military dictator.

During the 22-23th of January, 2016, I experienced a bloody torture in custody of the Police Headquarters of Kaunas County, since I wrote complaints to the prosecutor’s office and the courts. The chief of the police of  Kaunas district Mr. Darius Zukauskas has got away from the threat of liability without major losses. The investigator of the police of Kaunas County Ms. Sandra Matuseviciute, the prosecutor of Kaunas County Prosecutor’s office Mr. Audrius Meilutis, the judge of  the District Court of Kaunas City Ms. Lina Lesinskiene and the judge of the Court of  Kaunas County Mr. Olegas Sibkovas as agreed, acting together by making decisions have persistently tried to deny physical violence that happened in custody of the Police of Kaunas County. However, it is impossible to convince the person who suffered violence, that „everything we have done with you is legitimate.“

The portal „Laisvas laikrastis“ has published the opinion, that on the  23rd of September, 2016, that the judge of Ukmerge region District Court Mr. Rinaldas Adamonis ordered a „punishment“ – deprived  Mr.Zigmantas Segzda of his right to enjoy his property peacefully, since Mr.Zigmantas Segzda criticised and published online publications about scandalous activities of Ms. Sigita Jurgeleviciene, the head of the Public Procurement Office under the Government of Lithuanian Republic. On the 26th of October, 2016,  the judge of the Court of Vilnius County Ms. Virginija Pakalnyte-Tamosiunaite dismissed the complaint of Mr. Zigmantas Segzda regarding decision made by the judge Mr. Rinaldas Adamonis. I consider that the judge Ms. Virginija Pakalnyte-Tamosiunaite possibly concluded that it is the lawful decision to order coercive  restriction, that is nonexistent in the Code of Criminal Procedure: not to leave the place of „residence“ right on the street of the City of Vilnius. I believe that by ordering Mr. Zigmantas Segzda to spend nights on the street, the judge Ms. Virginija Pakalnyte-Tamosiunaite acted fiercely and inhuman.

On the 8th of June, 2016, Mr. Zigmantas Segzda has brought an action before the District Court of Vilnius City in Lithuania, the case No.e2-27426-871/2016, ie he has brought an action against the Republic of Lithuania, claiming that the state must compensate damages caused ty the unlawful actions of the public authorities. On the 20th of October, 2016, Mr.Zigmantas Segzda has brought an action – revised application before the Republic of Lithuania. Yet, on the 27th of October, 2016,  the judge of the District Court of Vilnius City Ms. Renata Beinoraviciene refused to accept the revised application by Mr.Zigmantas Segzda. By doing this the judge Ms. Renata Beinoraviciene possibly may have hampered the individual’s right to go to court in order to be able to defend the human rights violations. Moreover, Article 30 of the Constitution of the Republic of Lithuania  guarantees that a person whose constitutional rights or freedoms are violated shall have the right to go to court.

I think that the judge of the District Court of Vilnius City Ms. Renata Beinoraviciene had missed an opportunity to refrain from excessive free interpretation of the Constitution and other legislation.

 Zigmantas SegZda

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė apkarpė asmens teisę kreiptis į teismą

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3062:vilniaus-miesto-apylinkes-teismo-teiseja-renata-beinoraviciene-apkarpe-asmens-teise-kreiptis-i-teisma&catid=31&Itemid=101

Dar vienas pasalūniškas kirtis Lietuvos demokratinei visuomenei. „Žmogau, tavo gyvenamoji vieta yra gatvėje. Laikysim tave gatvėje tol, kol patikėsi, kad viskas, ką su tavimi išdarinėjame, yra teisėta.“ Du teisėjai tiesiog  išvaro žmogų iš namų, o trečiasis teisėjas iš jo atima konstitucinę teisę kreiptis į teismą dėl patirtos žalos. Tai vyksta ne kokioje nors tolimoje bananų respublikoje, bet čia pat, žiauraus represinio režimo užguitoje „Šv. Marijos žemėje“. Bananų policinės respublikos skiriamasis požymis – į Lietuvos valdžią veržiasi ginkluotos valstybinės struktūros atstovas Saulius Skvernelis. Kada sulauksime kruvinų masinių represijų yra tik laiko klausimas. Turėtume gerokai sunerimti, kad toliau išdėstyti dalykai vyksta visai kaip karinio diktatoriaus valdomoje Afrikos valstybėje.

2016-ųjų sausio 22-23 d. patyriau kruviną susidorojimą Kauno apskrities  policijos komisariato areštinėje, dėl to rašiau skundus į prokuratūrą ir teismus. Kauno apskrities  policijos šefas Darius Žukauskas (visai šalia jo darbo kabineto vyko minėta egzekucija) nuo gresiančios atsakomybės išsisuko be didesnių nuostolių. Kaip susitarę, veikdami išvien, fizinio smurto veiksmus Kauno apskrities policijos komisariato areštinėje savo nutarimais ir nutartimis atkakliai bandė paneigti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato imuniteto skyriaus tyrėja Sandra Matusevičiūtė, Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Audrius Meilutis, Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė ir Kauno apygardos teismo teisėjas Olegas Šibkovas. Tačiau kraujosruvų ant kūno ir Kauno medikų konstatuoto smurtinio fakto paneigti neįmanoma. Kaip ir neįmanoma įtikinti smurtą patyrusio asmens, kad „viskas, ką su tavimi išdarinėjome, yra teisėta.“

Portale „Laisvas laikraštis“ buvo paskelbta nuomonė, kad 2016 m. rugsėjo 23 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis nutartimi Zigmantui Šegždai paskyrė „bausmę“ – atėmė iš jo teisę gyventi jam nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name dėl tos aplinkybės, kad Zimantas Šegžda aktyviai naudojasi savo teise skųsti valstybės įstaigoms, kritikuoti ir skelbti internete publikacijas apie Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojos Sigitos Jurgelevičienės skandalingą veiklą.  2016 m. spalio 26 d. byloje 1S-745-312/2016 Vilniaus apygardos teismo teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė nutartimi atmetė  Zigmanto Šegždos skundą dėl teisėjo Rinaldo Adamonio sprendimo. Sprendžiant iš nutarties, manau, kad teisėja padarė išvadą, jog Zigmantui Šegždai paskirta teisės aktuose neegzistuojanti kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir nepasišalinti iš gyvenamosios vietos Vilniuje, t.y gatvėje, yra teisėta. Galvoju, kad savo nutartimi įpareigodama mane nakvoti tiesiog gatvėje, Vilniaus apygardos teismo teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė pasielgė nuožmiai ir nežmoniškai.

2016 m. spalio 20 dieną Zigmantas Šegžda Vilniaus miesto apylinkės teismui padavė ieškinį dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėto jo sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo ir BPK 176 str. 1 d. 2 p. pažeidimo, atlyginimo. Tuo jis siekia prisiteisti iš valstybės žalą, patirtą dėl neteisėtų valstybės tarnautojų veiksmų. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė 2016-10-27 dienos nutartimi atsisakė priimti Zigmanto Šegždos patikslintą  ieškinį ir tuo galimai suvaržė jo asmens teisę kreiptis į teismą tam, kad būtų galima apginti pažeistas žmogaus teises. Konstitucijos 30 straipsnis garantuoja, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Manau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė praleido gerą progą susilaikyti nuo pernelyg laisvo konstitucijos ir kitų teisės aktų normų interpretavimo.

Prašau portalą „Laisvas laikraštis“ paskelbti  Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Renatos Beinoravičienės atmestą ieškinį dėl neteisėto asmens sulaikymo ir procesinių prievartos priemonių pritaikymo. Ten rasite naudingų patarimų, ką daryti tuo atveju, kai asmuo savavališkai sulaikomas  ir pristatomas į policijos nuovadą.

Zigmantas Šegžda

Vilnius County Prosecutor‘s Office (Chief Mr. Ramutis Jancevicius) challenges a legal system in Lithuania

Themis

Prokuroro Ramučio Jancevičiaus prokuratūra pareiškė nepagarbą teismui ir žmogaus teisėms

http://www.zynios.lt/lietuvoje/prokuroro-ramucio-janceviciaus-prokuratura-pareiske-nepagarba-teismui-ir-zmogaus-teisems

 

On the 13th of July, 2016, Mr.Zigmantas Segzda lodged a complaint to the Prosecutor General of the Republic of Lithuania Mr. Evaldas Pasilis. Mr.Zigmantas Segzda believes that the following prosecutors of Vilnius County Prosecutor‘s Office violated principles of  the Prosecutors‘ Code of Lithuanian Republic: Chief prosecutor Mr. Ramutis Jancevicius, prosecutor Mr. Gediminas Bernotavicius, prosecutor Mr. Vilius Paulauskas and prosecutor Mr. Ricardas Kubilius.

In September, 2015, a public prosecutor Mr. Ricardas Kubilius has taken control over the pre-trial investigation, case No. 57-1-0699-14. The party concerned in this case is Ms. Sigita Jurgeleviciene, the head of the Public Procurement Office under the Government of Lithuanian Republic. It appears from the case materials, that prosecutor Mr. Vilius Paulauskas, a son of  the leader of the Labour Party, the member of Lithuanian Parliament Mr. Arturas Paulauskas, has actively protected interests of Ms. Sigita Jurgeleviciene during the pre-trial investigation.

On the 7th of July, 2016, prosecutor Mr. Ricardas Kubilius had not appeared to a public hearing at Ukmergė region District Court. A public prosecutor Mr. Julius Gelumbauskas (fromVilnius Regional Prosecutor’s Office, Seventh Division) has asked the court to postpone investigation of the case, since he has been appointed to the case No. 57-1-0699-14 only on the eve of the 7th of July, thus he was unable even to read materials of the case.

The judge of Ukmerge region District Court Mr. Rinaldas Adamonis has been astonished at sudden and unexpected replacement of a prosecutor.

It appears, that on the 16th of July, 2016, Vilnius Regional prosecutor Mr. Eugenjus Papucka had made a decision to displace the prosecutor, but his letter of appointment has been delivered to prosecutor Mr. Julius Gelumbauskas only on the 4th of July, 2016.

Mr.Zigmantas Segzda considers, that by doing this Vilnius County Prosecutor‘s Office has violated the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Article 6:

„In the determination of his civil rights and obligations or of  any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.“

Kaip vaiko teisių apsaugos skyrius Barnevernet antipodą virė

The Barnevernet‘s antipodes by Lithuanian public authority

The dramatic reportage on the Youtube TV – how Ms. Silva Lukoseviciene, the head of the Child Protection Division of Vilnius District Municipality, has not even tried to stop her subordinate – the child protection specialist Ms. Jolanta Chukhonska, who has flown into a rage on the 13th of 2016. Ms. J.Chukhonska yells, forgetting of her duty to protect the four year-old child from psychological violence. Ms. Sigita Jurgelevičienė, the head of the Public Procurement Office, has rushed to help her little daughter, who possibly has been mistreated by the child protection specialists.

I wonder if the public authorities, such as Ms. Jolanta Chukhonska and Ms. Silva Lukoseviciene, have got the point, that they have gone over the top in order to please the celebrity – Ms. Sigita Jurgelevičienė, the head of the Public Procurement Office to the Government of the Republic of Lithuania.

Kaip vaiko teisių apsaugos skyrius Barnevernet antipodą virė

Krizių krizė dėl vaikų teisių Vilniaus rajone! Dramatiškas reportažas Yuotube TV apie tai, kaip 2016-ųjų kovo 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė net nebando tramdyti nuo grandinės nutrūkusios savo pavaldinės – vaikų apsaugos vyr. specialistės Jolantos Čuchonskos. Pastaroji barnį plyšauja, užmiršusi savo pareigą – nuo psichologinio smurto 4-erių metų mergytę saugoti. Skriaudžiamai mažylei į pagalbą skuba jos motina – Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės vadovė Sigita Jurgelevičienė.

Kažin, ar valstybės tarnautojų Jolantos Čuchonskos ir Silvos Lukoševičienės prožektoriai žibina, kad Jolanta ir Silva gerokai silkę persūdė, norėdamos pasigerinti Viešųjų pirkimų tarnybos pažibai Sigitai Jurgelevičienei.

Human rights challenges in Lithuania

In Lithuania I could not find any courageous journalists who would take the risk writing articles and discussing the human rights’ issues. I have had to become both – a journalist and the media. I will not stop writing articles – doing what I must do. I experienced, that publicity is the best weapon in society which is corrupt.

I understand that the lonely fighter, like me, may not make a difference. But my struggle is also the struggle for the fundamental human rights and freedoms that individuals not only in Lithuania, but also in any other country would have access to.

Tai akivaizdus agresijos protrūkis. Manau, kad Lietuvos Respublikoje vyksta priešiškų Lietuvos žmonėms „žaliųjų žmogeliukų“ be atpažinimo ženklų invazija. Jų veiksmai yra tiesioginė grėsmė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, demokratinei valstybei ir konstitucinei santvarkai. Savo argumentų pagrindimui naudoju tik faktinę medžiagą – nuo 2014-ųjų renkamus metų Lietuvos policijos, prokuratūros, teismų ir kitų valstybės įstaigų dokumentus.

Manau, kad dabar kaip niekad reikalingas viešumas – aštrus chirurgo skalpelis, kuriuo būtų galima išoperuoti išvešėjusį visuomenės pūlinį, nes pavieniams žmonėms vien tik teisinėmis priemonėmis atsilaikyti prieš gerai organizuotą sistemą kažin ar pavyktų.