Žymos archyvas: antstolis Rimantas Vižainiškis

Gėjų ir lesbiečių lesinamas antstolis Rimantas Vižainiškis eksponuoja savo profesinį neįgalumą ir teismų korupciją

https://www.laisvaslaikrastis.lt/geju-ir-lesbieciu-lesinamas-antstolis-rimantas-vizainiskis-eksponuoja-savo-profesini-neigaluma-ir-teismu-korupcija/

Kodėl „Tulpinių“ grupuotės  paslaugos tapo visiškai nepaklausios? Ogi todėl, kad šias paslaugas iš „Tulpinių“ perėmė itin agresyvios nacionalsocialistų grupuotės, prieš 3 dešimtmečius užvaldžiusios LT teritoriją.  Ką tik visai atsitiktinai išsigrynino LT teismų sistemos ir antstolių mafijos bendrininkavimo schema. Dabar tūlą pilietį apiplėšti, iš jo visiškai visą turtą atimti yra itin paprasta. Tarkime, kad pagal kriminalinio elemento užsakymą taip vadinamas teismukas gali jam priteisti iš kerpamos avelės kosminio dydžio pinigų sumą. Paskui atrišami aštriadančiai pitbuliai „fas!”. Antstolis lyg maitvanagis teismuko naujai iškepto „skolininko” turtą puola įnirtingai draskyti.

LL portale šiemet publikacijoje „Aukščiausiojo teismo teisėjai Sigita Rudėnaitė, Donatas Šernas, Gediminas Sagatis, Goda Ambrasaitė-Balynienė antstolių korupcijos tinkle“ jau buvo kritikuojamas tūlas antstolis Rimantas Vižainiškis, teisėjų tuntą į spąstus atviliojęs. Bet kritika jam kaip nuo žąsies vanduo.

Nes, kaip matyti,  antstolio daromas šunybes Lietuvos antstolių rūmų pirmininkė antstolė Inga Karalienė berods visokeriopai užmaskuotu būdu giria ir sveikina. Todėl nacių užvaldytoje LT teritorijoje mafija galėjo pernelyg stipriai įsijausti į nebaudžiamų žąsinų vaidmenį. Ir kaip gi juos, brolyti, tuos užkietėjusius antstolius gali nubausti, jei mafija įsikerojo taip, kad jos valiai besąlygiškai ir vergiškai paklūsta visų trijų pakopų  teismų sistema?

Tai ne antstolio Rimanto Vižainiškio išmislas, bet ko gero pačios antstolės Ingos Karalienės komandosų pamėtėta idėja  apdėti nepakeliamomis baudomis kiekvieną pilietį, kuris išdrįso skųstis teismui dėl antstolio savivalės, piktnaudžiavimo ar neteisėtų veiksmų. Bauduoti kiekvieną pilietį, kuriam prigimtinis orumas neleidžia, kad į jį banditai kojas valytųsi.

Tai, kad turėdamas šiokį tokį teisininko išsilavinimą antstolis Rimantas Vižainiškis, kaip taisyklė, „samdo“ nagingų advokatų kontorą, kad skundo dėl antstolio veiksmų atveju advokatas pateisintų prieš teismą dėl nesibaigiančius antstolio  piktnaudžiavimus ir teisės pažeidimus, savaime įrodo, kad R. Vižainiškis akivaizdžiai demonstruoja, kad turi profesinį invalidumą.

Vien tai, kad antstolis R. Vižainiškis moka advokatų kontorai „pastovią taksą“ 1800 Eur už savo negebėjimą surašyti atsiliepimą teismui, gali reikšti, kad dalis sumos už palankų sprendimą gali nubyrėti teisės tarnams. Gal būt advokatai antstolių pinigus neša į teismą, o gal ir neneša, bet antstoliai visais be išimties atvejais bylas laimi ir tuos prievarta atplėšiamus iš piliečių 1800 Eur teismai priteisia antstoliams. O tai gali suponuoja, kad labai tikėtina jog teismai be korupcijos yra kaip LT tauta negalinti egzistuoti be nacių valdžios. Taigi, mano galva, pagaliau atėjus datai V ar Z,  LT teritorijos denacifikaciją reikėtų pirmiausia pradėti nuo teisėjų.

Negana to R. Vižainiškis turi įžūlumo reikalauti teismo skirti baudą piliečiui, kuris pasinaudojo savo teise teisme ginti savo pažeistas teises. Ir tai nėra iš piršto laužta informacija. Kaip antai 2022 m. gegužės 19 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-14723-534/2022 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis pareiškėjo Z.Š. skundą be jokių teisinių  argumentų darkyte sudarkė,  skundą atmetė, o antstolio Rimanto Vižainiškio naudai antstolio turėtas advokato „teisinės pagalbos“ išlaidas 907,50 eurų dosniai priteisė.

Matomai galimai noras tarnauti Cosa Nostrai galėjo būti toks galingas, kad galima įtarti, jog teisėjas net nesivargino patikrinti, ar ši suma neviršija apribojimų, kuriuos nustato LR teisingumo ministro rekomendacijų 8 punktas. Na, o oficialiai – 907,50 eurų sumos gavėjas yra spaudoje jau linksniuota  itin apsukri „Verslo angelų“ advokatų kontora „Zeta Law“  ir jos apsaugokdie „Zet“  advokatai Valdemaras Stančikas ir Jonas Bložė.

Prasminga pridurti, kad antstolis Rimantas Vižainiškis susirado madingą lesyklą. 2013-01-16 dieną 15min.lt rašė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija svarstė Lietuvos gėjų lygos prašymą organizuoti gėjų eitynes Vilniaus Lukiškių aikštėje.  Atvykę į posėdį gėjai ir lesbietės posėdžiavusiesiems padarė staigmeną – posėdžio eigos faktines aplinkybes Lietuvos gėjų lygos prašymu fiksavo antstolis Rimantas Vižainiškis (!).

Taigi, regis pasipustė įvairiaspalves plunksnas Rimantas Vižainiškis ir sumąstė, kad jam itin apsimoka visapusiškai remti totalitaristų-globalistų subrandintą žmonijos išnaikinimo (depopulation) idėją.

Teksto autorė išsakė nuomonę dėl korupcijos ir kritikavo teisminę valdžią, siekdama tobulinti teismų ir antstolių veiklą, neturėdama jokio tikslo reikšti nepagarbą antstoliams, advokatams, teisėjams ir teisingumą vykdančiam teismui.

Ugnė Kryžiutė

Šaltinis:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniaus-savivaldybe-gejams-siulo-rengti-eitynes-lukiskiu-aiksteje-56-297259

Aukščiausiojo teismo teisėjai Sigita Rudėnaitė, Donatas Šernas, Gediminas Sagatys, Goda Ambrasaitė-Balynienė antstolių korupcijos tinkle daužosi, kojytėmis spurda

https://www.laisvaslaikrastis.lt/auksciausiojo-teismo-teisejai-sigita-rudenaite-donatas-sernas-gediminas-sagatys-goda-ambrasaite-balyniene-antstoliu-korupcijos-tinkle-dauzosi-kojytemis-spurda/

„Vieną vagį sugavus, kiti patys išsiduoda,“- teigia žydų išmintis. Gyveno kartą toks taip sakant vilnietis antstolis Rimantas Vižainiškis. Sumanė išdykėlis suktą schemą, kaip jokio darbo neįdėjus  pinigėlio pasiplėšti. Tokia klastinga buvo schema, kad Vižainiškis ne tik pats save pergudravo, bet dar ir savo šaiką į spąstus atviliojo. Dabar visi spurda kaip paršai maiše, iš jo ištrūkti nė kaip negali. Atskleisiu antstolio triuko esmę, pateikdama vaizdelį iš  natūros.

Žmogaus teisių gynėjas Zigmantas Šegžda 2021-06- 22 d. padavė skundą teismui dėl neteisėtų antstolio Rimanto Vižainiškio veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski (galūnės nelinksniuojamos) 2021-09-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-24733-960/2021 įvykdė antstolio valią nurodydamas, kad antstolis, kaipo valstybės pasitikėjimą turintis ir jos funkcijas atliekantis pareigūnas,  galėjo piktnaudžiauti savo teise nepažeisdamas teisės aktų. Aišku, kad Z.Šegžda apskundė teisėją D.Lučinskį  rašysenos ekspertės teisėjos Loretos Braždienės (gimusi1963 m.) Vilniaus apygardos teismui.

Tačiau rašysenos ekspertė nufutbolino gynėjo bylą spręsti į  … Panevėžį. Ką gi, simboliška, kad tenykščių „Tulpinių“ grupuotės veiklos modelį matyt perėmė … vietinis teismas. Taigi, Z.Šegždos skundą nagrinėti susiviliojo ir sau bylą nagrinėti be eilės pasiskyrė toks  teisėjas Laimantas Misiūnas.  Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos žinyboje Misiūnas 1986-1990 metais regis tarnavo milicininku ir iš „Tulpinių“ stiprybės matomai sėmėsi.  Dabar, na ką jūs, Laimantas Misiūnas – tikras laimės kūdikis, nes karjerą ne juokais  pasidarė,  Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko poste uoliai „Res-publikai ir tautai“ patarnauja.

Galvodamas, kad šioje byloje jau antras teisėjas į antstolių sukamo monkės biznio voratinklį   gali it muselė įkliūti, 2021-11-29 žmogaus teisių gynėjas teisėjui L.Misiūnui (civ. bylos Nr. 2S-709-425/2021) tokio turinio  raginimą išsiuntė: „Atsižvelgiant į tai, kad antstolio R.Vižainiškio atlygis šioje vykdomojoje byloje yra tik 900 Eur, ir į tai, kad  jis 2021-11-23 už advokato teisinę pagalbą apmokėjo 1815 Eur ir ši suma  tris kartus didesnė, negu nustato LR teisingumo ministro rekomendacijų 8 p.,  tai sudaro pagrindą pagrįstai manyti, jog  antstolis gavo garantiją (apmokėta po to, kai buvo gauta garantija), kad byla bus išspręsta jo naudai. Asmeninę atsakomybę už pasekmes neišvengiamai teks prisiimti kiekvienam atskirai. Nuo dabar mums visiems aišku, kad byloje Nr. 2S-709-425/2021 priimdamas sprendimą veikėte sąmoningai.“

Tikra teisybė, kad teisėjas L.Misiūnas veikė išties (ne)protingai, suvokdamas savo veiksmų esmę, nes jis 2021 m. gruodžio 15 d. priėmė tik antstolio kišenei  palankų teismo sprendimą.  Aišku,  raginimas, lyg gyliuojančios karvės uodegos pamosikavimas,  kažkiek atbaidė. Nes antstolis norėjo Z.Šegždos  sąskaita uždirbti 1815 eurų, bet L.Misiūno kieta rankelė baikščiai suspurdėjo ir  antstoliui atriekė tik 626  eurus už išlaidas „teisinei pagalbai“.

Tai koks gi velnias  sugundė-užkerėjo R.Vižainiškį? Manyčiau, kad, kažin, ar apskritai galėtų atsispirti koks nors  žemės vabalėlis, pavyzdžiui,  advokatės  Ingridos Krolienės ir jos „nierazlei- voda podružkės“  (tik pakasynos jus išskirs, – vertimas iš hebrajų k.) Lietuvos antstolių rūmų pirmininkės Ingos Karalienės krol-karališkiems kerams?  Kaip žinia, advokatė  Ingrida Krolienė savo plaukuotą uodegą pusto į teisėjos Loretos Braždienės Vilniaus apygardos teismo teisėjas. Ir ją nedvejodama atrinks (o aukštas ir gražus paskirs) už pirmąsias dvi žymiai išvaizdesnė ir jaunesnė, be to, dar ir  Lietuvos Aukščiausiojo  Teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė.

Taigi versija būtų tokia, kad R.Vižainiškiui akį mirktelėjo gudragalviai iš „Zeta Law“ advokatų profesinės bendrijos (nuotraukose iškalbingas šypsenas užsilipdę advokatai Valdemaras Stančikas ir Jonas Bložė). „Verslo angelai“ priėjo ir antstoliui į ausį pakuždėjo: „Sąskaita-faktūra „už teisinę pagalbą“ 1815 eurų bus išrašyta, ją apmoki, ir paduoti teisėjui L.Misiūnui, o mes garantuosime, kad bylą panevėžiškio teisme laimėsi ir visus euriukus iš gynėjo prievarta išlupsi.“

2022-01-05 gynėjas Z.Šegžda padavė kasacinį skundą dėl teisėjo L.Misiūno teismo nutarties. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė „po ščiučjemu veleniju“ (šukuok velniui vilną, kol į kaltūną nesusivėlė, – vertimas iš jidiš k.)  paskyrė atseit padūkusią-paklaikusią bylų atrankos kolegiją, kad žodį užmestų.

Taigi, 2022 m. sausio 19 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija (teisėjai Goda Ambrasaitė-Balynienė, Gediminas Sagatis ir Donatas Šernas – teism. proc. Nr. 2-68-3-19414-2021-3),  žmogaus teisių  gynėją sumaitojo, o „antstolių karalienės“  Ingos Karalienės piniginį interesą švariai išsergėjo. Kaip sako tikri aškenaziai – „ir pelė savo urve ginasi.“ Žodžiu, musėt, tikrai bus velnių priėdusi ta kolegija, kad  teismo nutartimi gynėjo kasacinį skundą atsisakė priimti(!).

Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties  „teisiniai“  argumentai tragiškai trafaretiniai. Esą kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teisėjai  Dariuš Lučinski ir Laimantas Misiūnas pažeidė skunde nurodytas materialiosios ir proceso teisės normas ir šie pažeidimai galėjo turėti įtakos neteisėtiems teismų procesiniams sprendimams priimti. Teisėjų trejetuko nutartį pridedu,  gynėjo kasacinį skundą – taip pat.

Tad spręskite patys, kieno čia kas nepagristas – ar Z.Šegždos skundas nepagrįstas teisiniais argumentais ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis. Teisės požiūriu Z.Šegždos kasacinis skundas yra pernelyg geras, kad būtų nagrinėjamas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, nes čia visai ne juokai, kad po teismo suformuoto precedento nutrūktų antstolės Ingos Karalienės karalystės aukso gysla. Kad reikia gintis nuo nuogumo, čia ir nuvarytam arkliui aišku.

Nieko net nestebina,  kad minėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo trys teisėjai materialinės ir procesinės teisės normas, gaila, leido sau pervadinti materialiosiomis ir proceso teisės normomis (žiūr. CPK 346 str. 2 d.)  Teismo nutartyje ši ydinga formuluotė sąmoningai pavartota 2 vietose.  Tai sudaro pagrindą daryti išvadą apie ant LR civilinio proceso kodekso  „dėjusių“ LAT teisėjų akivaizdų teisinės erudicijos stygių.

Tačiau komiškiausia istorijos dalis yra  ta, kad privatinės teisės docentė,  teisės mokslų daktarė teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė (gimusi 1976 m.) nuo 2021  metų Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos nare dirba, dar ir Riomerio universiteto studentams kažką dėsto.  Dabar žinosime, kieno gi čia taukuotų pirštelių darbo brokelis, kas tokie ant CPK deda ir  kas atsakingas už tokių teisėjų, kaip Renata Volodko, Erlandas Stanislovaitis ar Dariuš Lučinski, žinių (ne)patikrinimą prieš priimant juos į valstybės tarnybą.

Derėtų išskirti tai, kad 1991–1993 metais teisėjas Donatas Šernas dirbo Biržų rajono prokuratūroje vyr. prokuroro padėjėju. Na, o ką iš tikrųjų  jis nuveikė Sovietų okupacijos metais, savo biografijoje apsišviesti būtų matomai pernelyg keblu. Dar juokingiau, kad teismo nutartį su teisės sąvokų klaidomis surašęs teisės mokslų daktaras, profesorius ir LAT daktaras (su Henriku Daktaru sąsajos nėra patvirtintos) teisėjas Gediminas Sagatys (gimęs 1977 m.) yra Riomerio universiteto Civilinės ir komercinės teisės docentas.

Šis LAT daktaras 2007- 2013 metais dirbo advokatu advokato  Irmanto Norkaus-Norcous kontoroje „Raidla Lejins& Norcous“, ir neturėdamas jokios teisėjo praktikos (!), 2013 metais, matyt, tulpių pašto brolijos (nepainiokime su „Tulpinių“ grupuote) iš karto buvo nominuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju.

Teksto autorė išsakė nuomonę dėl korupcijos ir kritikavo teisminę valdžią, siekdama tobulinti teismų ir antstolių veiklą, neturėdama tikslo reikšti nepagarbą antstoliams, advokatams, teisėjams ir teisingumą vykdančiam teismui.

Ugnė Kryžiutė