Who fools state. Will the President cut the heads’ of Public Procurement Office (Ms. D.Vilyte, S.Jurgeleviciene) rave?

Rave of public authorities

Rave of public authorities

Look, you suckers, I am Ms.Sigita Jurgeleviciene, the head of Public Procurement Office to the Goverment of Lithuanian Republic. I am „All or Nothing“ perfectionist. I am ALL, while you are NOTHING. And your laws do not apply to me. I profane the law. First of all, I disregard the Civil Service Law.

I have sent my personal e-mails from a computer of the Public Procurement Office and will continue to do this.

I like sending on behalf of the Public Procurement Office all sorts of rave, such as: „One man terrorizes not only me, but the entire legal system, which can do nothing.“ Or one more interesting poppycock, disseminated by me: „Can a person bribe all of the police officers, prosecutors, judges, etc.? Does it seem to you to be possible?“ Finally, my favorite nonsense: „What the next generation will look like, if the protection of children’s and family’s interests will continue to lie (exist) only on paper?“

The purest toilet paper. It is true. Since I profane children’s rights. Be patient, I will tell you about this soon.”

The problem is, that whether the President Ms. Dalia Grybauskaite or the Prime Minister of Lithuanian Republic Algirdas Butkevicius understand who break the law dirty great?

 

Kas trolina valstybę: Ar Prezidentė D.Grybauskaitė nutrauks VPT galvų kliedesius?

„Aš – Sigita Jurgelevičienė, Viešųjų pirkimų tarnybos galva. Ačiū, manęs pristatyti nereikia! Kažkoks interneto žurnalistas jau mane pristatė ir tvartinės kultūros paveldo vardą suteikė. Na, kam gi tie skambūs žodžiai? Nors dvelkia maloniai. Ak, tie kvapą gniaužiantys gimtųjų tvartų skliautai! O su jumis, mulkiai, man vienas vargas. Dedu ant jūsų. Man palengvėja. Girdėjau, kad taip vadinamas joks ekselencija ar jos esencija, tiksliai nežinau, bet kažkaip panašiai vadinamas, frazę nuleido, atseit, „Šikau ir taip šnojau!“. Perdėm subtiliai trinktelta, ar ne? Tik gal mums grasinti nereikia. Nes mes, tvartiniai, irgi mokam šnoti, o dar smagiau – ant šono į pliurzę tvotis ir garsiai šnipais pašnopuoti. Tik svarbu, kad kokio kiauliuko nenugultum. Bet aš ne taip šnoju. Aš dėjau, dedu ir dėsiu. Mintis gili, lyg tvarto dugnas, bet užtatai kiekvienam šikniui suprantama.
Klausykit, mulkiai, aš – S.Jurgelevičienė. Tuo pasakyta viskas. „Dlia osobo odarionnych“ pakartosiu: aš – „Viskas arba nieko“ perfekcionistė. Aš – viskas, o jūs – Niekai. Ir jūsų įstatymai man negalioja. Ant jų aš dėjau. Pirmiausia dedu ant Valstybės tarnybos įstatymo. Siunčiau iš Viešųjų pirkimų tarnybos kompiuterio asmeninius elektroninius laiškus ir toliau siųsiu. Man patinka VPT vardu siuntinėti visokius kliedesius, pvz., „vienas žmogus terorizuoja jau ne tik mane, o visą teisinę sistemą, kuri nieko negali padaryti.“ Arba dar įdomesnė mano platinama frazė: „ar gali žmogus papirkti visus visus policijos pareigūnus, prokurorus, teisėjus ir t.t. Ar jums tai atrodo būtų įmanoma?“ Na, ir mano mėgstamiausia nesąmonė: „Kaip manote, kokia karta gali užaugti, jei vaiko ir šeimos interesų gynimas ir toliau liks tik popierinis?“ Gryniausias tualetinis popierius. Tikra tiesa. Nes ir aš ant savo vaikų teisių dėjau. Bet, kantrybės, apie tai – paskui.
Pavyzdžiui, nors mano šefė Diana Vilytė, yra Niekas, bet ji visai nieko. Būtumėt girdėję, kaip ji už mane kryžium gulė ir ant mano sugyventinio dėjo! Viešųjų pirkimų tarnybos šefė taip jam ir atrėžė: „S.Jurgelevičienės siųsti elektroniniai laiškai nėra susiję su S.Jurgelevičienės užimamomis pareigomis valstybės tarnyboje, o jų siuntimas nepareikalavo valstybės išlaidų bei nesukėlė žalos valstybei.“ Bičiukai, ar girdėjot, kad ekonomikos mokslų daktaras, Vyriausybės Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, berods, į norvegus nobelius kreiptis nori, kad šie mano šefei, ekonomistei Dianai Vilytei nemokamą premiją išskirtų?! Už nuopelnus tvartinės ekonomikos mokslui!
Mano gimtasis tvartas pamiškėj stovi. Gal todėl, mes su Diana Vilyte esam liberalės. Ir mums patinka laukinės oi-konomikos dėsniai. Pvz., berods, užkietėjęs liberalas iš Tauragės Remigijus Šimašius (Jak šemaš?) tvirtina, kad prekės kaina teisinga tik tada, kai paklausa ir pasiūla santykiauja.
O man lytiniai santykiai labai patinka. Aš paklausiau, jis – pasiūlė. Aš nedaviau. Žiūrėk, jau daugiau siūlo. Man reikia visko. Aš ant jo dėjau – jis man vergauja. Paklausa viršijo pasiūlą, taip vadinasi! Einam iš pradžių. Aš pasiūla – jūs paklausa. Jūsų daug, jums visiems norisi, jums manęs reikia. Nes esu tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Jums svarbu tai, ką turiu. Nes manote, kad turiu, nors nė velnio aš neturiu. Bet valstybė turi. Mielasis pone finansų makleri George Sorosai, patarkite man, ką reikia daryti, kad galėčiau teisingai nusimaklevoti procentuką nuo paklausos ir pasiūlos?
Mes, tautiečiai mėgstame sirgti, kai kiti į krepšį deda. Ir man smagu pramogauti stebint, kai žmonės į sterblę deda. Dar šiemet mano sugyventinis ant Vilniaus rajono teismo teisėjų ir LR Prezidentei D.Grybauskaitei, ir Teisėjų tarybai gerai dėjo. Galvojat, kad padėjo? Manau, kad padėjo. Prezidentė dviejuose puslapiuose (net pavydas ima!) sugyventinį Zigmantą Šegždą už pilietinę narsą išgyrė ir tašką padėjo.
Paskui Zigmantas Šegžda ant mano šefės Dianos Vilytės LR Vyriausybės pirmininkui A.Butkevičiui dėjo. Už tai, kad VPT šefė Diana Vilytė manęs neganė, valstybės turto neskaičiavo, o aš valstybės turtu nemokamai naudojausi. Bet Vyriausybės Pirmininkui A.Butkevičiui, matyt, ranka sudrebėjo, ir jis ant pavaldinės Dianos Vilytės rankos nedėjo, viską į Vyriausybės kanclerio Almino Mačiulio raštą Z.Šegždai sudėjo: „Su jūsų prašymu Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius susipažino. Atsižvelgiant į tai, kad <…> Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius yra valstybės pareigūnas, kurį LR Ministro Pirmininko teikimu 4 metams į pareigas priima ir iš jų atleidžia Respublikos Prezidentas, Jūsų pareiškimas pagal kompetenciją nusiųstas Prezidento kanceliarijai“. Prezidento kanceliarija Z.Šegždai raštą, šįkart lakoniškai, rašė ir tašką dėjo: „Su Jūsų 2015-07-24 pareiškimu <…> dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės D.Vilytės ir jos pavaduotojos S.Jurgelevičienės veiksmų yra susipažinta.“ Kur Prezidentė mane su Diana Vilyte dės, nenurodė. Ant Z.Šegždos, kaip narsaus piliečio, rūstauti negalima, bet nebūtina prieš jį kaskart atsiskaityti.“
Nelaužykim tradicijos. Nes metinė skaistybės ataskaita – kartą per metus. Galbūt tada ir dėsim ant D.Vilytės, o ta – ant Z.Šegždos su S.Jurgelevičiene, o pastaroji vėl ant Valstybės tarnybos įstatymo ir vaiko teisių, jos sugyventinis vėl ant kažko dės. Šuo loja, karavanas eina, amžinas liberalų ekonomikos variklis sukasi… Tik ar Prezidentė su Premjeru supranta, kas ant jų deda labiausiai? Ar nutrauks Prezidentė D.Grybauskaitė Viešųjų pirkimų tarnybos galvose dūzgiančias nesąmones? Pagyvensim, pamatysim, netylėsim.
„Dėl vaikų teisių. Mano santuokiniai vaikai, būdami nepilnamečiai, savo teisėmis nesiskundė, nes marias laisvės turi. Aš Vilniaus rajone gerą laiką turiu, ten sugyventinį ir jo rezidenciją tvarkau. Sugyventinį iš jo namų išvijau, savo šaknis čia pati suleidau. Vaikai Trakų rajone pas mano eksvyrą glaudžiasi, ten į mokyklą laksto. Kai jų tėvas Norvegijon žuvims galvų kapot nusibeldžia, vaikai pas senelius į pašiūrę pabūti užsuka.
Man iš vaiko teisių gryna pramoga. Mūsų su sugyventiniu mažametės dukros niekaip negaliu nuo tėvo atpratint, kad užaugusi paskui tėvą nelakiotų. Prisegta prie sijono, bus gera gaspadinė man ant senatvės. Bet mergytės tėvas dėl to taip garsiai triukšmaut pradėjo, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo langai drebėjo, o devyni teisėjai skųstis prokurorui pradėjo. Bet vienas jųjų, teisėjas Marius Rapolas Žukas, teisingesnis už kitus būdamas, Zigmantui Šegždai vaiko teises apginti padėjo, nutartimi paskirdamas vaiko bendravimo su tėvu grafiką. Kokia velniava!
Pas velnio advokatę Čivilytę sulaksčiau, patarimą gavau: „Kai tėvas su dukra bendrauti atvyks, kokius nors balvonus į svečius pasikviesk. Jei karšakošiai nusiduos, gal Šegždai į lemputę vyriškai pystels.“ Taip ir padariau. Pasikviečiau į svečius du balvonus, jiems visą muzikinį scenarijų išklojau kas ir kaip. Na, jie, kaip tikrų tikriausi balvonai, pasirašė. Net nesuprato, į kokią peklą savo galvutes kiša. Dar ir savo balvoniuką atsivežė dėl atrakcijos. Tiedu balbiesai man skolingi iki grabo lentos. Moteriškė – iš to pačio Rūdiškių miško, kaip ir aš. O berniokas-kibaldžiokas – tikras eržilas iš Suvalkijos lygumų. Kadaise juokais mes juos į vieną gardą suleidom, mažu, susiuostys. Kvapai sutapo nejuokais. Šeimyna prieauglį davė.
2015-ųjų rugpjūčio devintąją sugyventinis mano kieme pasirodo. Vaizdo kamera? Veikia! Garso įrašas? Rašom! Muziką paaa-leist! Viską filmuoju, įrašinėju, filmuoju, įrašinėju ir taip be perstogės. Sėdim su balvonais ant sopkutės, kavutę gurkšnojam, spoksom, kaip išmestas iš namų, kaip žuvelė ant kranto, sugyventinis viešai su dukra terliojasi-seiliojasi. Pašaipiais žvilgsniais tėvą nuogai išrenginėjam, nervinę įtampą, konfliktą aštrinam. O aš viską tik fiksuoju, filmuoju ir kaifuoju… Tikras realybės šou! Įdomiau nei kaip ponaitis Psichas panelę Raudoną realiu laiku po antklode pasikišęs eksponuoja.
Bet tik pamanykit! Zigmantas Šegžda apie vaiko prigimtinę teisę bendrauti su tėvu apeliuot pradėjo, į BK 245 str. dėl teismo sprendimo nevykdymo pirštu bado, vaikų teisių tarnybomis gąsdina, balvonus iš mano namų krausto, policiją į kraustynes kviečia. Daviau nurodymą – balvonai, ša, nė iš vietos! Šou privalo tęstis.
Policijos linksmuzinas ant mano klinkerinio grindinio kieman čiuožte įčiuožia. Šiurpuliukas pagaugais nubėga. Nežemišką trauką uniformuotiesiems vyrams jaučiu. O taip, šitie tikri saldainiukai! Patrulis Aleksandr Pukalov, mažu, tikras belarusas. Jei dar ir kilmingo lenkiško kraujo įlašintume – tikras svajonių vyro etalonas! Užtat kitas, manyčiau, tikras lenkas, veidas gruzino. Nulietas džigitas juodakis. Ant jo kuprotos vairalazdės sutirpčiau, it žvakė be dūmų. Na štai, vėl tos mano muzikinės lūpytės suvaitojo. Pačiu laiku, bet nevietoj smigau. Įžūlu, bet malonu…
Išnirusi iš transo, matau, kad sugyventinis patrulį Sašą egzaminuoja, balvonus laukan veja. Gerai, kad Saša ne jonas-balvonas. Mandagiai pasiteiravę balvonų, ar jiems vaiko tėvas netrukdo, patruliai romiai palieka sceną. Bravo, patruliai, teisingai! Vaikų teises palikot ilsėtis ramybėj, o mane su balvonais apgynėt. Amžina šlovė ir aplodismentai Lietuvos Respublikos policijos patrulių rinktinei! Hip-hip-uraaa!“
STOP! Privalau padaryti tai, ko Prezidentė kol kas nepadarė. Bent laikinai nutrauksiu budelių orgiją klaikią. Kad išvystume gniuždomo vaiko ašaras ir pajustume, kaip maža širdelė kraujuoja. Aš nubraukiau ašarą. Ko gero, dar turiu širdį.